Armada keräsi yhteensä 103 miljoonan euron suuruisen Pohjoismaisille pienille ja keskisuurille yrityksille vaihtoehtoista lainarahoitusta tarjoavan rahaston

Armadan uuteen rahastoon kerättiin yhteensä 103 miljoonaa euroa. Kyse oli rahaston lopullisesta sulkemisesta, rahaston tavoitekoko ylitettiin.

Rahaston sijoittajien joukossa sekä Armadan aiempien rahastojen sijoittajia että uusia sijoittajia
Armadan aiempien rahastojen sijoittajat antoivat merkittävän tuen uudelle rahastolle ja muodostavat suurimman osan varainhankinnassa kerätyistä pääomista. Tämän lisäksi rahastossa on myös merkittäviä uusia sijoittajia. Sijoittajat ovat yksityisiä ja julkisia eläkerahastoja, julkisia yhteisöjä, rahastojen rahastoja sekä vakuutusyhtiöitä Pohjoismaista ja Manner-Euroopasta.

Jatkoa menestyksekkäälle sijoitusstrategialle
Armadan uusin rahasto noudattaa samaa menestyksekästä sijoitusstrategiaa kuin edeltävä rahasto. Rahasto tekee sijoituksia kaikissa Pohjoismaissa, tarjoten mm. monipuolista seniori- ja välirahoitusta tyypillisesti pääomasijoittajien tekemiin yrityskauppoihin. Kohdeyritykset ovat pieniä ja keskisuuria listaamattomia yhtiöitä, joilla on positiiviset ja ennustettavat kassavirrat, hyvin toimiva liiketoimintamalli sekä hyvät kasvumahdollisuudet. Pääomasijoittajavetoisten hankkeiden lisäksi Armada tarjoaa kasvurahoitusta perhe- ja yrittäjävetoisille yhtiöille.

Rahaston sijoitustoiminta on lähtenyt liikkeelle suunnitellusti ja rahasto on sijoittanut jo noin kolmanneksen sijoitussitoumuksistaan kolmeen kohteeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pertti Nurmio
Armada Mezzanine Capital Oy
Puh: + 358 50 5502324
pertti.nurmio@armadamezzanine.com